santaxmas
santaxmas
santaxmas
santaxmas

SANTA&XMAS. ÜZERİNE...

Bu sayfaları okuyarak emek veren tüm dostlara merhaba!..

Sosyolojik bir tanımla Kültür; “insanın doğaya eklediği tüm maddi ve manevi varlıkların toplamıdır.”... Latince bir kelime olan kültür, “toprağı tarıma hazır hale getirmek” anlamına gelir. Zamanla “toprağı işlemek” tanımı, “insanı ve giderek toplumu işlemek” biçiminde yeni bir anlam kazanmıştır.

Eğer kendinizi bu hedefe yönelik bir misyona sahip hissederseniz, dünyayı değiştirme çabası yaşamınızın bir parçası olur. Kimi zaman yol boyu gördüklerinizi fotoğraf karesinde ölümsüzleştirir, kimi zaman doğanın ya da tarihin gizemlerini bir belgesel filmde araştırır, bir kitapla evrensel bellekte iz bırakırsınız.

Bu da yetmez, tüm biriktirdiklerinizi milyonlarla paylaşmak üzere medya araçlarından yararlanır, televizyon kanalları açar, müzelerle ölümsüzleştirir, ülkeler ve insanlar arasında köprüler kurarsınız.

SANTA&XMAS. ’ın; kültüre, sanata, doğaya, insana değer veren, emek veren, destek veren bütün kurum ve kuruluşlarla gönül bağı, amaç ortaklığı var. Ayrı ayrı hayata geçirdiğimiz her proje, kültür höyüğümüzü besleyen, büyüten bir yapı taşı.

Gelecekte ortak projelere imza atmayı, iyiye güzele doğru birlikte yol almayı gönülden diliyoruz. Bu imece, düşlerimize ve umudumuza bire bin güç katıyor. Güçlenerek gelişeceğine de inancımız tam.

Ekonomik ya da sosyal sorunların arttığı dönemlerde, kültür ve sanat alanındaki profesyonel çalışmalarımızın önemi kadar sosyal sorumluluk misyonumuzun da büyüdüğü inancındayız. Bu nedenle yarını kaygı edinen ve değiştirmeyi hedefleyen inançlı çabalarımız devam edecek.

SANTA&XMAS, proje bütünü ile içimizden birini, küçük bir köyü, bir denizi, bir şehri, Türkiye’yi ve giderek evrensel kültür höyüğünü büyüten bütün sesleri ve renkleri, ulaşabildiği herkesle buluşturmak üzere yola çıkıyoruz.

Kimi zaman bir kitabın sayfaları arasında, kimi zaman müziğin büyülü evreninde, bir film karesinde, denizde, havada, bir tuvalde ya da CD’lere okunmuş öyküleri - romanları dinleyerek çıkacağınız düşsel bir yolculukta…

Masalların sonunda, “gökten üç elma” düşer ama, biz bu düşsel armağanı beklemek yerine ortak aklımızla – ortak ellerimizle diktiğimiz elma ağacının meyvelerini bölüşmenin onurlu sevincini yaşamak arzusundayız.

SANTA&XMAS, Yiğit Holding bünyesinde yer alan “özel” ve “özgün” bir marka. Bu markanın tüm faaliyet alanını Anadolu’da yaşayan ve günümüzdeki Noel Baba figürüne kaynaklık eden Saint Nicholas ve bu odak noktasından hareketle geliştirilen geniş bir proje yelpazesi oluşturmaktadır.

Patara’da doğan ve Antalya’nın Demre ilçesinde yaşayan Aziz Nicholas, yüzyıllardan beri Noel Baba adıyla tanınıyor. Günü ülkeden ülkeye değişse de her yeni yıl döneminde çocuklara hediyeler dağıtan Aziz Nicholas gerçek yaşamında da çocuklara ve denizcilere yaptığı yardımlarla biliniyor. Dünya üzerinde sayıları 2.1 milyarı bulan Katolik, Ortodoks ve Protestan mezhebine mensup Hıristiyanlar, dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır. Saint Nicholas projesi, konunun popülerliği ve inanç turizmi kapsamında yer alan hedef kitlenin genişliği nedeniyle önemlidir.

SANTA&XMAS markası altında yapılan ilk iki çalışma, Saint Nicholas’ın yaşam öyküsünü ve günümüz Noel Baba figürüne uzanan tarihsel süreci konu alan bir belgesel film ve bir kitaptır.

Özel hedef kitle olarak tanımlanabilecek yaklaşık 250 milyon haneye ve 1 milyar izleyiciye ulaşım hedeflenmektedir. Ortalama % 10 izlenirlik oranı baz alındığında en az 25 milyon hane ve 100 milyon izleyici üzerinde tanıtımın olumlu etkilerini gözlemlemek mümkün olabilecektir. İzlenme oranının artırılması için çocuklar ve yetişkinler için ayrı ayrı olmak kaydıyla duyuru çalışmaları yapılacaktır. Bu süreçte televizyon fragmanları, internet ilanları, internet gazeteleri, günlük gazete ve dergi ilanları ile dini merkezlerde – kitapçılarda afiş çalışmalarından yararlanılacaktır.

Yiğit, Dünya kamuoyu düzeyinde bir ilgiyi harekete geçirmeyi hedefleyen SANTA&XMAS markasından hareketle diğer Hıristiyan, Müslüman ve Yahudi inanç merkezlerini içeren yeni ve sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesini ve her bir projenin kendi markası altında sunulmasını hedeflemektedir.